OneWeekMap Konkurs!

Zacznij grać na naszym serwerze ffa i zgarnij Vipa za free na 30 dni! Więcej o konkursie i nagrodach na stronie konkursu.

Strona Konkursu

Zgranij Vipa za rejestrację!

Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszym forum i przywitasz zakładając temat. Następnie wysyłasz wiadomość do jednego z adminów i już masz za darmo vipa na wybranym serwerze na 3 dni!

Załóż Konto

Witamy na naszym forum!

Dołącz do nas i razem z nami twórz serwery counter strike na jakich chciałbyś grać. U nas znajdziesz najlepsze serwery cs, serwery głosowe oraz innych gier tworzone z pasją i doświadczeniem.

Zaloguj się Zarejestruj się
Katownia.pl - Serwery Cs 1.6 - Serwery Counter Strike - forum cs 1.6, Serwer, ffa, pb, paintball, dd2 - Regulamin forum

I. Warunki Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Katownia.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy oraz promocji serwerów sieci gier multiplayer Katownia.pl
2. Właściciel oraz Administratorem Forum jest osoba fizyczna.
3. Użytkownikiem forum może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę opiekunów prawnych.
4. Moderatorem lub administratorem forum wyznaczony przez Administratora forum może być użytkownik, który przeszedł etapy aplikacji do tej grupy. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na forum jest język Polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że dobrowolnie akceptuje jego treść.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia odrębnych Regulaminów Portalu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Zasady Korzystania z Forum
1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników treści oraz przekazów reklamowych bez uprzedniej zgody administratora.
5. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
6. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
7. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
8. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).
9. Podszywanie się pod innych użytkowników forum lub administrację będzie karane.
10. Działanie na niekorzyść forum oraz serwerowni katownia.pl będzie karane.
11. Działania mające na celu obrazę lub powodujące uszczerbek na mieniu oraz godności osób trzecich i przedmiotów będzie karana.
12. Na forum utworzone są grupy użytkowników, przyłączenie się do której z grup jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu grupy.

III. Sygnatury i Awatary
1. Treści avatarów oraz sygnatur powinny zawierać treści zgodne z polskim prawem oraz nie powinny zawierać treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
2. Każdy użytkownik może dodać w sygnaturze maksymalnie 1 link oraz jedno zdjęcie, a treść nie powinna być przytłaczająca dla innych użytkowników.
3. W sygnaturach zakazuje się stosowania kolorów takich jak: czerwony oraz zielony i ich odcieni. Nie dotyczy to zdjęć zamieszczanych w sygnaturze. Patrz pkt 4.) (poniżej).
4. Zdjęcie w sygnaturze nie powinno być szersze niż 600px oraz wyższe niż 200. Ponadto powinno zawierać kolory nie rażące użytkowników oraz odpowiednią treść. W zdjęciu sygnatury można wykorzystywać także kolor zielony i czerwony.
5. Zdjęcie zamieszczane w sygnaturze powinno być własnością użytkownika lub użytkownik powinien mieć zgodę na jego publikację.
6. Osoby nie przestrzegające wymogów odnośnie sygnatur i awatarów będą karane a ich treść usuwana.

IV. Kary
1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar: upomnienie użytkownika, ostrzeżenie użytkownika, zawieszenie użytkownika, zablokowanie konta.
2. Upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
3. Ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
4. Zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
5. Zablokowanie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite zablokowanie konta Użytkownika.
6. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. 3.) powyżej przez Użytkownika skutkuje zablokowaniem możliwości publikacji treści na forum.
7. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
8. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
9. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

V. Postanowienia Końcowe
1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Jakiekolwiek pytania odnoście zgodności treści z regulaminem należy kierować do administracji.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 roku.